Kapı Sereni:

Amerikan panel kapı, mebran mdf kapı ve tüm oda kapılarının iç çerçevesinde kasa mahiyetinde iki kanadın mukavemetini sağlamlığını ve dönmesini sağlamak için kullanılır.

Kapı Kanadının bir arada bulunmasını sağlayan ahşap, kapı kanadını çevreleyen ahşap parçalar Kapı Serenleridir .istenilen kalınlıklara göre kapı serenleri üretilebilmektedir. En çok kullanılan kalınlıklar; 35mmx42mm kapı sereni, 28mmx42mm kapı sereni, 28x57mm kapı sereni, 38x42mm kapı sereni, 35mmx57mm seren,32x42mm kapı sereni,32x42mm kapı sereni,30x42mm kapı sereni gibi ölçülerde serenler kullanılmaktadır, kapı sereni standartlaşmış kalınlığı 35 lik serendir

Normal bir dairede ortalama 7 kapı kanadı vardır buna göre  1 daire içinde kullanılan Tam Boy kapı sereni miktarı 35 Adettir. Bu Miktarlar ve Kullanılacak kapı sereninin kalınlıkları Kapının Toplam Kalınlığı, Lambalı ve /veya Pomel Kapı olması, kullanılan menteşe sayısı ve istenen direnç özelliklerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Ladin ağacı seren veya köknar kapı sereni tercih edilmeli imalat sürecinde köknar veya ladin ağacı seren imalatına uygun kesilmelidir. kullanılan tutkalın ihtiyacına göre tutkal seçilmeli ,çoğu zaman %18 nemin altı yeterli olmaktadır. Kapı sereni üretimi için kullanılacak en iyi ağaç Ladin kereste den üretilendir fakat Köknar kapı serenide ladin ağacı sereni aratmaz .min %10 neme kadar veya kullanılan tutkal cinsinin istediği kururlukta olması yeterlidir.Kurutmasonrası lata keresteler çoklu dilimleme makinelerinde uygun ölçülerde dilimlenerek profil makinasından önce hazır hale getirilir.  Düşer tipte budaklar ve çapı 30 mm.’yi geçen budaklar imalat dışı olarak ayrılır. FİNGER-JOİNT  sistem ile yapılan kapı serenlerinde hiçbir sorun yaşanmaz ve kapı şeklini korur.

Kapı İmalat kalitesi,seren üretim hızı, değişen koşullardaki stabilizasyonu sağlanması kapı sereni maliyetlerde sürpriz yaşanmaması açısından ekli kapı seren kullanım yurdumuzda çok  hızlı olarak yaygınlaşmaktadır.

Kilidin bulunduğu tam boy serene kilit sereni denir. Menteşenin monte edildiği kapı serenine asma sereni denir. Kilit ve menteşe yönlerinde 2 tam boy kapı sereni kullanılır. Başlıkları oluşturan kapı serenlerine başlık serenleri sağlamlığı arttırmak için 4 köşeye monte edilir, kilit ve menteşelerdeki direnci arttırmak 2 yana yaklaşık 30cm uzunluğunda kullanılan seren parçalarına kayıt serenleri adı verilmektedir.

Ayrıca kapı serenlerinin üzerinde pres esnasında oluşan ve sıcaklıkta genleşen havanın pres kalitesini  olumsuz şekilde etkilememesi için kapı sereninde minimum 4*4mm hava kanalı bulunması gerekmektedir. Isınan hava bu kanallar yardımı ile kapı sereni üzerinden atılarak düzgün bir pres ve yapıştırma yüzeyinin sağlanmasında çok etkilidir.

80cm genişliğinde bir kapı kanadına Ortalama Kullanılan Kapı Sereni

2 Adet 210-220 tam boy  Dikey Kapı Sereni (Kilit Sereni-Asma Sereni)

5 Adet   81cm boyunda Yatay alt üst ve orta Kapı sereni (Başlık Seren-Orta Serenler-Alt Serenler)

Bir oda kapısında 6 Adet  31cm boyunda  Kayıt Takozları, menteşe ve kilit takozu Kullanılmaktadır. 1 Kapı Kanadına yaklaşık  10mtül (5 Boy seren)kapı sereni kullanılmaktadır.